IZP. 271.1.7.2011 Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

24 sierpień 2011 07:30

Miastków Kościelny, dnia 23.08.2011r

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

 

na: „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny
”.

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny informuje:

 

 1. W charakterystyce robót wymagacie Państwo, żeby współczynnik przenikania ciepła dla drzwi aluminiowych zewnętrznych wynosił poniżej 1,4 W/m2K. Z naszej wiedzy wynika, że jest to niemożliwe. W związku z powyższym czy będziecie Państwo wymagać obliczeń współczynnika U dla ślusarki aluminiowej.

 

 

 

 

 

Drzwi zewnętrzne zaprojektowano jako aluminiowe ciepłe szklone szkłem podwójnym bezpiecznym 02.

 

 

 

Przeszklenia drzwi wg następującego opisu:

 

-       kolorystyka szkła – szkło bezbarwne, przeźroczyste,

 

-       ochrona cieplna – wartość izolacyjna ślusarki - grupa materiałowa 2,1,

 

-       współczynnik dla szkła U = 1,4 W/(m² K).

 

 

 

 

 

Drzwi powinny spełniać wymogi PN, zapisy odpowiednich Dzienników Ustaw dotyczące drzwi do pomieszczeń dla których są przewidywane. Powinny zostać także spełnione wymogi techniczne jakie powinny posiadać drzwi do tych pomieszczeń  oraz charakteryzować się dużą wytrzymałością i odpornością na działanie warunków atmosferycznych.

 

 

 

Do odbioru końcowego celem potwierdzenia zamontowania stolarki zgodnej z zamówieniem będzie konieczne przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów świadczących o prawidłowym wykonaniu zleconego zadania oraz posiadanych współczynnikach przenikania ciepła : tj.: deklaracji zgodności z normami PL i EN, aprobaty technicznej ITB, atestu higienicznego lub certyfikatu.

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.