IZP 271.1.7.2011 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

17 sierpień 2011 14:13

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny
”.

 

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny informuje:

 

 1. Czy wszystkie drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe mają być wyposażone w zamek antypaniczny?

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono, że drzwi dwuskrzydłowe mają być z zamkiem przeciwpanicznym z wkładką i samozamykaczem.

 

2. Czy okna PCV mają być szklone szybami zespolonymi jednostronnie bezpiecznymi?

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono, że okna mają być systemu bezołowiowego
z szybami bezpiecznymi 02 w kolorze białym.

 

Zamawiający informuje, że szyby w oknach mają być dwustronnie bezpieczne.

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.