IZP. 271.1.3.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09 czerwiec 2011 07:22

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1.      Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym” - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

AJABAMA.PL s.c.

ul. Zielona 18/4

71-013 Szczecin

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy AJABAMA.PL s.c z/s ul. Zielona 18/4,
 71-013 Szczecin,  ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany oferent obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

 

Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 14 czerwca 2011 roku.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

Liczba punktów

 

w kryterium cena

 

1

 

BabyCam Paweł Chodkowski

 

 

 

 

ul. Królewska 5, Reguły,

 

05-816 Michałowice

 

92,44

 

2

 

AJABAMA.PL S.C.

 

 

 

 

ul. Zielona 18/4

 

71-013 Szczecin

 

100

 

3

 

Wehrfritz Sp. z o.o.

 

 

 

 

ul. Przylaszczkowa 60

 

51-250 Wrocław

 

71,73

 

4

 

 

 

MIRMAR S.C.

 

Mirosław Kurczak,

 

Marcin Rowicki

 

 

 

 

 

 

ul. Osiedle 2a

 

03-149 Warszawa

 

51,99

 

5

 

 

 

MKL-BUD Michał Lulis

 

 

 

 

 

 

ul. Pancera 17/16

 

03-187 Warszawa

 

54,44

 

6

 

 

 

COLOR-SPORT

 

Adam Wilk

 

 

 

 

 

 

ul. Warszawska 299

 

43-155 Bieruń

 

81,96

 

7

 

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR

 

 

 

 

 

 

ul. Liściasta 11

 

05-410 Józefów

 

68,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

 

 

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

 

 

  1.   Wszyscy uczestnicy postępowania
  2.  a/a 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.