IZP 271.1.3.2011 Przetarg nieograniczony- wyjaśnienie treści SIWZ

17 maj 2011 13:18

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z wpłynięciem zapytań od oferentów w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Zaprojektowanie, dostawę i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym”.

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny informuje o ich treści i udziela wyjaśnień:

 

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuszcza budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
z dwuwarstwowych płyt gumowych łączonych klejem poliuretanowym, o wymiarach 300mmx300mm układanych na podbudowie betonowej?

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nawierzchnia musi być nawierzchnią przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009.

 

Sposób zaprojektowania i wykonania podbudowy zależy  od rodzaju nawierzchni zaproponowanej przez Oferenta oraz rodzaju podłoża znajdującego się w miejscu lokalizacji przyszłego placu zabaw.

 

Podbudowa powinna zostać zaprojektowana oraz wykonana w taki sposób aby uniemożliwić późniejsze odkształcanie nawierzchni.

 

Teren, na którym planowany jest do wykonania szkolny plac zabaw jest terenem, na którym na głębokość około 30cm-40cm zalegają grunty nasypowe a poniżej gliny.

 

W związku z powyższym podbudowa zaproponowana przez Wykonawcę zadania powinna być wykonana w takiej technologii aby możliwe było jej prawidłowe wykonanie a później bezawaryjne użytkowanie.

 

 

Materiały użyte do wykonania placu zabaw muszą posiadać niezbędne atesty
i certyfikaty i muszą być zgodne z programem „Radosna szkoła”.

 

 

Jednocześnie pragnę jeszcze raz podkreślić, że Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji inwestycji w sposób określony przez instytucję udzielającą dotacji
w ramach programu „Radosna szkoła”.

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.