IZP 271.1.3.2011 Przetarg nieograniczony- wyjaśnienie treści SIWZ

13 maj 2011 10:46

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z wpłynięciem zapytań od oferentów w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Zaprojektowanie, dostawę i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym”.

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny informuje o ich treści i udziela wyjaśnień:

 

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w formie układanych płyt poliuretanowo-gumowych 50/50cm z EPDM – paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange amortyzujących upadek z wysokości 1,5m?

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni syntetycznej wykonanej w płytach, łączonej za pomocą łączników
o parametrach technicznych takich samych jak nawierzchnia syntetyczna lana, jeżeli będzie wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) oraz będzie posiadać niezbędne atesty i certyfikaty i będzie zgodna z programem „Radosna szkoła”.

 

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni komunikacyjnej placu zabaw w formie układanych płyt poliuretanowo-gumowych 50/50cm z EPDM – paleta barw PANTONE: 540C; RAL:5003 Saphirblau?

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni komunikacyjnej placu zabaw z materiału innego niż tartan, pod warunkiem, że zaproponowana nawierzchnia syntetyczna będzie spełniać wymogi programu „Radosna szkoła” oraz będzie posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji inwestycji w sposób określony przez instytucję udzielającą dotacji w ramach programu „Radosna szkoła”.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.