I.271.11.2016

17 listopad 2016 14:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

                  TREŚĆ OGŁOSZENIA
ZAPYTANIA
WYBÓR OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

 

Zestawienie ofert

 

 


Odpowiedzi na pytania


Odpowiedzi na pytania

 


Odpowiedzi na pytania

 

 

SIWZ

Załącznik Nr 1.1

Załącznik Nr 1.2

Załącznik Nr 1.3

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.