I.271.10.2016 Kredyt bankowy długoterminowy

08 listopad 2016 13:56

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

                  TREŚĆ OGŁOSZENIA
ZAPYTANIA
WYBÓR OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

 


ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

SIWZ

Załącznik Nr 1 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Załącznik Nr 3 Oświadczenie w sprawie warunków

Załącznik Nr 4 Oferta

Załączniki

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.