28 październik 2021 09:41

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”

19 październik 2021 13:47

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

06 październik 2021 13:00

POWIATOWE ĆWICZENIA OBRONNE

7-8 października 2021r. POWIATOWE ĆWICZENIA OBRONNE POD KRYPTONIMEM ,,WILGA-2021”

W dniach 7-8 października 2021 roku w ramach szkolenia obronnego na terenie Powiatu Garwolińskiego zostaną przeprowadzone powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „WILGA - 2021”.

Istotą ćwiczeń będzie weryfikacja przyjętych i funkcjonujących procedur współdziałania organów samorządowych i sił układu pozamilitarnego (Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna, Policja, Ratownictwo Medyczne i inne) z terenu powiatu garwolińskiego, podczas działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Do udziału w ćwiczeniach zostały zaangażowane organy kierowania obronnością wszystkich jednostek samorządowych powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu garwolińskiego.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość w sytuacji opóźnień w obsłudze interesantów.

04 październik 2021 10:33

Wójt Gminy Miastków Kościelny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 informuje, że Gmina Miastków Kościelny od 1 października 2021 r. organizować będzie transport (dowóz) wszystkich chętnych mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV 2. Możliwość zgłoszenia potrzeb transportowych mają:

  1. osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami;
  2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. Osób, gmina miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  3. osoby powyżej 70. roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Zastępcą Wójta Panem Sławomirem Rusakiem, pod nr tel. 506 582 427.

01 październik 2021 09:16

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety, która pomoże zidentyfikować problemy rodzin i dzieci w gminie Miastków Kościelny celem opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.

29 wrzesień 2021 07:46

28 wrzesień 2021 11:07

21 wrzesień 2021 12:26

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.