IZP 3410/1/2011 ZAWIADOMIENIE

11 luty 2011 08:55

Miastków Kościelny, dnia 09.02.2011 roku

IZP. 3410.1.2011  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny
    informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:
    „Sprzedaż autobusu szkolnego marki JELCZ o nr rej. WG 00545” - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

TOP-GAZ Sp. z o.o.

Mariusz Tokarczyk

ul. Konopnickiej 7A

98-332 Rząśnia

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy TOP-GAZ Sp. z o.o. Mariusz Tokarczyk ul. Konopnickiej 7A, 98-332 Rząśnia, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą i nie podlegała odrzuceniu.

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761) oraz Kodeks Cywilny.

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów

w kryterium cena

1

TOP-GAZ Sp. z o.o.

Mariusz Tokarczyk

ul. Konopnickiej 7A

98-332 Rząśnia

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

100,00

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

 

 

Do wiadomości:

 

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania

  1. a/a

 

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.