341/4/2007 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

10 maj 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-05-10

numer sprawy: 341/4/2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Wymiana okien i drzwi w Publicznych Szkołach Podstawowych w Zgórzu i w Zwoli” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyło:


Przedsiębiorstwo Budowlano
Remontowe BUDREM Sp. z o.o.
25-561 Kielce, ul. Witosa 80


Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".


Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.