23 styczeń 2020 11:25

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

 

LIMIT ZWROTU PODATKU W 2020 R. WYNOSI: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

23 styczeń 2020 08:44

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w jubileuszowej 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

07 styczeń 2020 14:36

W grudniu odbyły się pierwsze szkolenia organizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” prowadzonego przez Gminę Miastków Kościelny.

19 grudzień 2019 11:32

             Zawiadamiam, że w dniu w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XX Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

12 grudzień 2019 13:11

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje o przystąpieniu do opracowywania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W dniu 28 listopada 2019 r zostało podpisane Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, zadaniem zespołu jest:

10 grudzień 2019 10:19

  Zawiadamiam, że w dniu w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

02 grudzień 2019 14:26

Zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2019 roku (wtorek)  o godz. 7:30 w budynku Urzędu Gminy  przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym  odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j.  Dz. U. z 2019r. poz. 506) z następującym porządkiem obrad:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.