Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy

17 grudzień 2020 17:48

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja z działalności klubów sportowych na terenie gminy i ocena ich wyników,

7. Podjęcie uchwały ws. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miastków Kościelny,

8. Podjęcie uchwały ws. rocznego programu współpracy gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

9. Podjęcie uchwały ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,

10. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok,

11. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok,

12. Podjęcie uchwały ws. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zasiadały,

13. Podjęcie uchwały ws. WPF gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

14. Podjęcie uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

15. Podjęcie uchwały ws. zmiany WPF gminy Miastków Kościelny,

16. Podjęcie uchwały ws. zmiany budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

17. Podjęcie uchwały ws. zmian WPF gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

18. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2020,

19. Wnioski i oświadczenia radnych,

20. Sprawy różne,

21. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.