Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy

17 kwiecień 2020 18:19

Zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy  przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym  odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy zwołana na podstawie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j.  Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), która zostanie  przeprowadzona korespondencyjnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Miastków Kościelny.

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie  Miastków kościelny za rok 2019.

6. Wnioski i oświadczenia radnych .

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.